Xe máy 50cc cho học sinh nữ cấp 3 giá rẻ nào? Xin giới thiệu 10 xe máy 50cc cho học sinh nữ phổ biến nhất, bao gồm Yamaha Sirius, Honda Genio, Yamaha Janus, Honda Scoopy, Yamaha Latte, SYM Attila Venus 125i, Yamaha MIO Z, Honda Wave Alpha 110, Honda Blade 110, Suzuki Address.

Xe máy 50cc cho học sinh nữ Việt Nam 2023

Xếp Hạng Mẫu Xe Bảng Giá Xe
1 Honda Wave Alpha 110 18.39 Triệu
2 Yamaha Sirius 19.1 – 22.1 Triệu
3 Honda Blade 110 21.296 Triệu
4 Yamaha MIO Z 25.079 Triệu
5 Yamaha Janus 28 – 31.9 Triệu
6 Honda Genio 28.476 – 29.238 Triệu
7 Suzuki Address 29.079 – 29.841 Triệu
8 Honda Scoopy 32.254 – 33.524 Triệu
9 SYM Attila Venus 125i 34.444 Triệu
10 Yamaha Latte 38.5 – 39 Triệu